Sıkça Sorulan Sorular


Sosyoloji; toplumsal meseleler, olaylar, kurumlar, yapılar ile bunların dönüşümleri ve aynı zamanda bireyler ve onların eylemlerini; toplumsal, tarihsel, ekonomik, siyasi, felsefi perspektiflerden ele alarak inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

Hem Sosyoloji hem de Psikoloji sosyal bilim alanlarıdır ve disiplinlerarası bir ilişki içindedirler. Ancak iki alanın araştırma soruları, nesneleri ve yöntemleri çoğunlukla birbirlerinden farklıdır. Sosyoloji, toplumsal ilişkiler ve meseleler ile toplumsal yaşamın tüketim, sağlık, çalışma hayatı, boş zaman, insanlar ve diğer canlıların ilişkisi, nüfus, göç ve toplumsal eşitsizlikler gibi farklı alanlarına dair açıklamalar getirirken, psikoloji insanların ve diğer canlıların duygu, düşünce ve davranışlarını inceler. Sosyoloji zaman zaman ilk bakışta yalnızca psikolojinin alanına girdiği düşünülen duygular gibi konuları da araştırır. Bu araştırmalarda sosyologlar, psikologlardan farklı olarak bu meselelerin toplumsallığını araştırmalarının merkezine koyarlar. Sosyologlar, örneğin, çeşitli duyguların farklı tarihsel ve mekansal bağlamlarda nasıl farklı anlamlar kazandığını ve çeşitli duygu hallerinin hangi toplumsal süreçler sonucu ticarileştiğini araştırabilirler.

Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı öğretim planı dersler en az %30 Almanca olacak şekilde tasarlanmıştır. Bölüm zorunlu derslerinin %54.5'i Almancadır. Ayrıca seçmeli dersler içerisinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde dersler mevcuttur. Alman sosyolojisi, sosyolojinin kurucu düşünürleri de göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli bir ekoldür. Kurucu metinlerin orijinal dilinde okunup anlaşılabilmesi, alanda öğrencilere önemli katkılar sağlayacaktır. Almanya ve Türkiye arasındaki toplumsal, tarihsel ve ekonomik bağlara ilişkin verilen dersler TAÜ Sosyoloji Bölümü’nü özgün kılmaktadır. Sosyoloji Bölümü, Almanya’da Bielefeld Üniversitesi ile koordineli olarak faaliyet göstermektedir. Bunların yanında öğrencilerin mesleki kararlar verebilmelerine ve alanlarına yönelik deneyim edinmelerine imkan veren staj dersi zorunludur. Son olarak öğrenciler lisans öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koyabilmelerine olanak sağlayan bir Bitirme Projesi gerçekleştireceklerdir.

Lisans programlarının öğrenim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azamî öğrenim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre bu sürelere dâhil değildir.

Bölümümüzden mezun olmak için öğrencilerimizin 8. dönemde yer alan “Bitirme Projesi” dersini alıp başarıyla tamamlamaları gerekir. Dolayısıyla bitirme projesi öğrencilerimiz için mevcut öğretim planına göre zorunludur.

Öğrenciler lisans öğrenimleri boyunca sosyolojinin temel ve çağdaş kuramları dışında antropoloji gibi komşu disiplinlere ilişkin derslerin yanında hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kent sosyolojisi, göç sosyolojisi, küreselleşme, sanat sosyolojisi, çalışma sosyolojisi gibi sosyolojinin farklı dallarına ilişkin dersler göreceklerdir. Sosyoloji Bölümü’nün güncel ve ayrıntılı öğretim planına ise şu linkten ulaşılabilir: http://sosyoloji.tau.edu.tr/ogretim-plani

Bölümümüz, öğrencilerimize Kültür ve İletişim Bilimleri ve İktisat bölümleri ile yandal yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Öğrenciler mezun olduklarında sosyoloji lisans diplomasına sahip olacaklar ve KPSS’ye girerek kamu kuruluşlarında sosyolog ünvanı ile çalışabileceklerdir.

Sosyoloji öğrenimiyle elde edilen entelektüel ve profesyonel kabiliyetlerin çeşitliliği sayesinde sosyoloji mezunları birçok alanda meslek edinme şansına sahiplerdir. Öğrenciler üniversitelerde akademik kariyer yapabilecekleri gibi kamuda sosyolog olarak da istihdam edilebilir. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve özel sektörde (piyasa araştırma şirketleri, araştırma merkezleri) araştırmacı olarak çalışabilirler. Bunun yanında özel şirketlerin; insan kaynakları, kurumsal iletişim, satış-pazarlama, sosyal medya yönetimi gibi departmanlarında, reklamcılık alanında; müşteri ilişkileri yöneticisi ya da metin yazarı olarak istihdam edilebilirler. 

Almanca eğitimi sayesinde öğrencilerimiz üniversite sonrası eğitimlerine yurt dışında devam etme imkanına sahip olacaklardır. Bunun dışında Türkiye’de faaliyet gösteren Almanya kökenli şirketlerde çalışabilirler. Ayrıca üniversitemizin Alman ortaklarına şu linkten ulaşılabilir: http://www.tau.edu.tr/tr/alman-ortaklarimiz

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir. TAÜ'de öğrenim ücretsizdir.

Hazırlık eğitimi iki yarıyıldır, ancak en fazla dört yarıyıla kadar uzayabilir. Öğrenci bu süre içinde eğitimini tamamlayamadığı takdirde Türkçe bir programa yerleştirilir. Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfasına şu linkten ulaşabilirsiniz: http://sfl.tau.edu.tr/tr

Kampüse ulaşım için gerekli bilgilere şu linkten ulaşabilirsiniz: https://sks.tau.edu.tr/iett-seferleri

Muafiyet sağlayan belgelere şu linkten ulaşabilirsiniz:
http://sfl.tau.edu.tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri

Detaylı bilgiye Yabancı Diller Yüksekokulu'muzun sayfasından ulaşabilirsiniz: https://sfl.tau.edu.tr/tr