Projeler

2023
 

Alnıaçık, Eylül T. "(Un)sichbare Bewohner*innen von Städten. Ein biopolitischer Ansatz zur Mensch-Tier Beziehung"  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) desteğiyle gerçekleştirilecek araştırma projesi.
 

2022
 
Filiz, Anlam. “Macher der Zukunft: Ausdrücke von Arbeit und Zeitlichkeit bei hochqualifizierten Migranten in Deutschland.” DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursuyla Berlin Teknik Üniversitesi’nde 16.02.2022-15.05.2022 tarihleri arasında yürütülmüş araştırma projesi.
Yılmaz Deniz, Ayça (Ebru Işıklı ile birlikte). “Yeni Mezun Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Çalışma Hayatında Covid 19 Etkisi Araştırması”. POLİTEKNİK Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek araştırma projesi.