Bildiriler ve Konuşmalar

2023

Ağca-Varoğlu,F.G. (2023). Ulusötesi Mekân ve Göçmen Hafızasına Bakış: Berlin Şehitlik Camii. Kütahya I. Ulusal Sosyoloji Sempozyumu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Online), 19-20 Ekim.

Ağca-Varoğlu,F.G. (2023). Minderheit innerhalb einer Minderheit: Konvertiten als neue Akteure und Träger des muslimischen Erbes in Deutschland, Wie Solingen gedenken? Geschichte, Erinnerungskultur und Musealität, Türkisch-Deutsche Universität, 31 Ekim.


Filiz, Anlam (2023). "Türkiye’den Almanya’ya Göç Etmiş Profesyonellerin Kriz(sizlik) Deneyimleri" X. Sosyoloji Kongresi. Sosyoloji Derneği, Galatasaray Üniversitesi. İstanbul, 20-22 Eylül. 

Alnıaçık Özyer, E. T. (2023). "Yeni Riskler, Yeni İroniler: REDD+" X. Sosyoloji Kongresi. Sosyoloji Derneği, Galatasaray Üniversitesi. İstanbul, 20-22 Eylül. 

Yılmaz Deniz, Ayça (2023). "Bir Kolektif Deneyim Olarak Anlam Krizi ve Çalışma Deneyimleri" X. Sosyoloji Kongresi. Sosyoloji Derneği, Galatasaray Üniversitesi. İstanbul, 20-22 Eylül. 

Ağca-Varoğlu, F. Güzin (2023). "İlişkisel Mekânda Ortaklaşan Sesler: Göçmen ve Yerel Öğrenci Deneyimleri" X. Sosyoloji Kongresi. Sosyoloji Derneği, Galatasaray Üniversitesi. İstanbul, 20-22 Eylül. 

Yılmaz Deniz, Ayça, Gençlerin Gelecek Tahayyülü Olarak Çalışma: Bir Anlam Kaybı Deneyimi, I. Gençlik Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi. İstanbul, 10 Haziran.


Ağca-Varoğlu, F. Güzin (2023). "Dünyanın Bambaşka Bir Yerinde" Dönme Dolap'tan Sınırlara Bakmak. Sınır/sız Dünya Yapmak ve Ötesi: I. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. İstanbul, 4-5 Mayıs 2023.

Alnıaçık Özyer, E. T. (2023) Sosyolojinin Görünmez Failleri, 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 1-3 Şubat 2023.

Alnıaçık Özyer, E. T. (2023). Doğa ve Teknik, STS Kış Okulu, STS Turkey & Orient Institut, 30-31 Ocak 2023.


2022

Yılmaz Deniz, Ayça. (2022) “Arbeiten in Zeiten der Covid-19 Pandemie in der Türkei: Zuschreibungswandel zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnverlust”, 57th ITH Conference: The Political Ecology of Work in Times of Disaster, 22-23 Eylül 2022, Avusturya (bildiri)

Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) “İklimin Yönetimi, Yönetimin İklimi”, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, Türk-Alman Üniversitesi, 09.-10.09.2022 (bildiri)

Filiz, Anlam. (2022) “Recycling Europe: Media Discourses on the Climate Crisis and European Waste Import to Turkey”, Council for European Studies (Avrupa Çalışmaları Topluluğu) Konferansı, 20-22 Haziran.

Işıklı, Ebru & Yılmaz Deniz, Ayça. (2022) “A quantitative study on the impact of Covid-19 on the working life of new graduate engineers, architects, and urban planners in Turkey”, Wellbeing at Work 2022. Wellbeing in Hectic Times, 13-15 Haziran, Online Konferans (Poster Sunumu)

Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) “How Does an Animal Map the World?: A Biosemiotic Approach”, Second International Environmental Humanities Conference: Critical Animal and Plant Studies, Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi, 16-18.05.2022 (online bildiri)

Filiz, Anlam. (2022) “Making Berlin Transnational: Negotiating Cultural Differences in Turkish-Run Shops”, Bielefeld Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi, Transnasyonalizasyon Sosyolojisi Kolokyum Serisi, 5 Mayıs.

Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) “Kesişiminde Sınırında Hayvanlar”, İklim Değişikliğine Kesişimsel Bakış: İklim Kriziyle Mücadele için Erişilebilir Bilgi Üretme, 26.02.2022, İstanbul (online bildiri)

Filiz, Anlam. (2022) “Geschlechterperspektiven in der Forschung über Türken in Deutschland”, 60 Jahre Türkische Präsenz in Deutschland Symposium, Türk-Alman Üniversitesi. 31 Ocak-1 Şubat.

Ayça Yılmaz Deniz, “Emeği Nasıl Özgürleştirebiliriz?”, İzmir Demokrasi Üniversitesi Felsefe Bölümü Online Konferansları, 19 Ocak 2022, online.


2021 ve öncesi
Filiz, Anlam. “EU-Turkey Refugee Deal and Reshaping the Idea of Europe in the Turkish Media” Council for European Studies Yearly Conference: Europe’s Past Present, and Future: Utopias and Dystopias Konferansında Council for European Studies-World Society Foundation Konferans Katılım Bursu ile sunulmuş bildiri. 21-25 Haziran 2021.

Fidan, R. Zinnur. (2019). “Politik ve Poetik Bir Mekan Olarak Aile Apartmanı”. Bildiri sunumu. Mekan Sempozyumu. 12-14 Aralık 2019. Samsun.(https://www.samsunmimar.org/dosyalar/1584711538416524430.pdf)