Yayınlar

2023
Ağca-Varoğlu, F. G., & Yılmaz, S. (2023). “Kapımızdaki Çocuklar”: Dönme Dolap’tan Çocuk Coğrafyalarına Bakış. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 1513-1531.

Rauer, Valentin; Sebald, Gerd; Berek, Mathias; Chmelar, Kristina; Dimbath, Oliver; Haag, Hanna; Heinlein, Michael; Leonhard, Nina; (2023) Handbuch Sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, Band 1-2, Springer VS Wiesbaden, 22 Eylül. 

Rauer, V. (2023). Wiederholung, Handbuch Sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, Band 2, Springer VS Wiesbaden, 22 Eylül 2023, 603-619.

Alnıaçık Özyer, E.T. (Çev.) J. von Uexküll (2023). Hayvan ve İnsan Dünyalarında Keşif Gezileri. Norgunk Yayınevi.

Alnıaçık Özyer, E.T., & Şen, M. (2023). Yanıt Verebilirlik. Ağın, Başak & Yılmaz, Gizem (Ed.), Beşeri Blimlerin 50 Rengi: Çevreci, Dijital ve Posthüman Sesler içinde (s 499-506). Kapadokya Üniversitesi Yayınları.
 

Alnıaçık Özyer, E.T., Çavuş Peksöz, R. (2023) Semiocide and Wasteocene in the Making: The Case of Adana Landfill. Biosemiotics. https://doi.org/10.1007/s12304-023-09539-6


Filiz, Anlam. (2023). Verticalities in comparison: Debates on high-rise construction in Izmir and Istanbul. Urban Studieshttps://doi.org/10.1177/00420980231168054

Yılmaz Deniz, Ayça. (2023). Bir Dizisellik Deneyimi Olarak Çalışma: Türkiye'de Çalışma Acısının İzini Sürmek, (çev.) Ayça Yılmaz Deniz, ViraVerita, 17, ss. 196-211.

2022

Yılmaz Deniz, Ayça. (2022) Türkiye'de Yüksek Nitelikli Genç Yetişkinlerin Çalışma Deneyimleri, Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı, http://www.tuses.org.tr/yazi_goster.php?Guid=00ee1cd8-805c-11ed-8f36-506b8d52684a

Filiz, Anlam. (2022) Emek Çalışmalarında Duygulanım Kavramı, Duygular Sosyolojisi: Sosyolojide Duyguların İzini Sürmek, İbrahim Yücedağ (ed.), Paradigma Akademi Yayınları, s. 9-30. ISBN: 978-625-72858-3-6
Filiz, Anlam. (2022) The Labor of the Good: Sustaining Berlin’s Temporal Infrastructure in Turkish-Run Corner Shops. Anthropos117 (1): 31–41. 
Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) "Şaki'nin Öğrettikleri: Anlamlar, Sınırlar, Dünyalar" Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği içinde, ed. Didem Bayındır, Mine Yıldırım. İstanbul: Tellekt.
Ağca-Varoğlu, Güzin (2022) “Grandma’s Clay Jar: Hearing Echos of Memory”, Women and COVID-19 Pandemic: Psychosocial Challenges and Opportunities, Center for Advanced Studies (CNS), Sarajevo, s. 87-101.
Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) “Farklı ve Sürekli: Uexküll’ün Umwelti’ne Gezintiler”, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21(1), 2022: 145-182.
Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) “Birey Olarak Hidrokarbon”, Teorik Bakış, 15, 2022: 203-222
Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2022) (editör, Elif Demirkaya ile birlikte), Teorik Bakış, Sayı:15, ISSN: 2147-6640, İstanbul: Minör.
Yılmaz Deniz, Ayça. (2022) "Le travail comme expérience de sérialité: tracer la souffrance au travail en Turquie", Le pouvoir d'être affecté: souffrances, résistances et émancipation, Hermann Yayınları, Paris, s.123-145.
Yılmaz Deniz, Ayça. (2022) "Yabancılaşma ve Özgürlük Kavramları Ekseninde Mills'in Beyaz Yaka Çözümlemesi", Toplum ve Bilim, 159, ss. 117-130. 

2021 
Alnıaçık Özyer, Eylül Tuğçe. (2021). “Toplumu Yeniden Düşünmek: Hayvanların Sosyolojideki Konumu”, Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 2021: 162-182.
Yılmaz Deniz, Ayça. "Tersine Göçe Metropolden Bakış", Kadıköy Life Dergisi, Raportör: Pınar Baltacı, Mayıs&Haziran 2021, ss.26-32.
Filiz, Anlam. “Changing Trends in Ethnographic Studies on Migration from Turkey to Germany”, International Migration Research Congress. 20-22 Mayıs 2021, Ankara. ISBN: 978-605-06728-7-9 http://icomir.org/wp-content/uploads/2021/06/icomir-ozet-kitabi-4.pdf
Fidan, R. Zinnur vd. (2021). Türkiye’de Hemşehri Dernekleri: Bir Literatür Değerlendirmesi. (Ed. Murat Şentürk). İstanbul: TDE Yayınları. ISBN: 978-605-67100-8-7 (http://tde.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/yeni-kapak.pdf,)