Bölüm Hakkında

Sosyoloji; kültür, dil ve sınıf gibi toplumsal yapıları, olguları ve bunların süreklilikleri ile değişimlerini bilimsel olarak inceleyen bir disiplindir. Sosyoloji, bu sayede toplumsal sorunlara çözüm üretilmesi konusunda yol gösterici analizler ortaya koyar. Gündelik hayatımızın tamamına nüfuz etmiş bu konuların tarihsel ve toplumsal yönlerini açığa çıkararak, içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarının kaçınılmaz olmadığını gösterir, başka bir dünya ihtimalini ve çözüm olanaklarını diğer disiplinlerle temas halinde sorgular. Bölümümüz akademik kadrosu bu konuları göç, iklim krizi ve değişen çalışma koşulları gibi çeşitli bağlamlarda araştıran akademisyenlerden oluşur.

İlk öğrencilerini 2021-2022 güz döneminde kabul eden Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı’nın amacı, bilimsel ve etik ilkeler konusunda bilinçli; yerel ve küresel gelişmeleri yorumlayabilen; ekonomi, aile ve hukuk gibi toplumsal yapıların dönüşümlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirebilecek akademik ve mesleki formasyona sahip bireyler yetiştirmektir. Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü diğer Sosyoloji bölümlerinden ayıran, disiplinin bu odak noktasını Türkiye ve Almanya’daki yansımaları eşliğinde karşılaştırmalı ve ilişkisel olarak ele almasıdır.

Sosyoloji alanında Almanya’nın önde gelen kurumlarından biri olan Bielefeld Üniversitesi, lisans programımızın geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu partner üniversitemizdir. Almanya-Türkiye ilişkilerini şekillendiren ulusötesilik ve göç gibi toplumsal olguları anlamak için geliştirilmiş sosyolojik yaklaşımlar, iki ülkenin bu alanda çalışan akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatla lisans öğrencilerine sunulmaktadır. Müfredat, Almanya ve Türkiye’nin akademik geleneklerini bir araya getirecek ve derslerin en az yüzde otuzu Almanca verilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz, disiplinin kuruluşunda ve gelişmesinde merkezi rol oynamış Alman sosyologların metinlerini orijinal dilinde inceleme fırsatı elde edeceklerdir. Öğrencilerin yaygın bir akademik ve mesleki dil olarak kullanılan İngilizce’yi de etkin kullanabilmeleri için ders programına İngilizce dil dersleri de eklenmiştir. Bu sayede, öğrencilerimiz, üç dilde yetkinlik kazanarak mezun olurlar.

Sosyoloji lisans programımızın ders planı sosyal bilimlerin farklı kuramsal ve yöntembilimsel yaklaşımlarını bir araya getirerek, toplumsal hareketler, ekoloji ve emek gibi konuları disiplinlerarası, karşılaştırmalı ve çok yönlü olarak çözümleyebilmeyi sağlayacak derslerden oluşur. Temel teorik müfredatın yanı sıra; salgınlar, insanın diğer türlerle ilişkileri, değişen çalışma koşulları, iklim krizi gibi güncel, küresel ve ekolojik olgulara yönelik ders içerikleriyle öğrencilerin gündem ve literatüre hâkim olmaları sağlanır. Yoğun araştırma teknikleri eğitimi sayesinde öğrencilerimiz, bu küresel olguların yerel yansımalarına ilişkin birinci elden veri toplayıp, analiz etme şansını da elde edeceklerdir. Ayrıca, Türkiye’den Almanya’ya göç ve iki ülke ilişkilerinin toplumsal boyutları üzerine odaklanan seminerler tasarlanmış; bu derslerin Almanca, Türkçe ve çift dilli yürütülmesi planlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz, doğası gereği ulusların sınırlarını aşan bu olguları çok dilli olarak çözümleme şansını elde edeceklerdir. Mezun olduklarında ise Türkiye’den Almanya’ya ve diğer ülkelere göçün nedenleri ve sonuçlarını; göç etmiş nüfusun yapısını, dönüşümünü ve sorunlarını inceleyebilecek akademik donanıma sahip olacaklardır.

Türk-Alman Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimi almak, toplumsal meseleleri yerel ve uluslararası bağlamlarında anlamlandırabilmeyi ve bu meselelere ilişkin özgün bakış açıları geliştirmeyi mümkün kılar. Bunun yanında mezunlarımız, önyargılardan ve genellemelerden olabildiğince arındırılmış olarak eleştirel düşünme ve düşüncelerini argümante edebilme yetkinliğine sahip olacaklardır. Program kontenjanının düşük olması sayesinde öğrencilerimiz bu yetkinlikleri hem öğretim üyelerimizle hem de birbirleriyle yakın etkileşim halinde geliştireceklerdir.

İş piyasasında da aranan bu yetkinlikler ile mezunlarımız, Türkiye’de ve yurtdışında akademik kariyere yönelebilecek olmanın yanı sıra programın uluslararası yapısı sayesinde yerel ve uluslararası şirketlerin insan kaynakları, pazarlama ve satış gibi birçok departmanından kamu kuruluşlarına, sivil toplum kurumlarından araştırma şirketlerine ve basın-yayından kültür-sanata kadar oldukça geniş bir alanda iş imkânı bulacaklardır.