Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Sosyoloji Lisans Programı Hakkında

İlk öğrencilerini 2021-2022 eğitim öğretim yılında kabul eden Sosyoloji lisans programımızın amacı; bilimsel ve etik ilkeler konusunda bilinçli, yerel ve küresel gelişmeleri yorumlayabilen, toplumsal yapı ve dönüşümlerin neden-sonuç ilişkisini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecek akademik ve mesleki formasyona sahip bireyler yetiştirmektir. 

Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Programı’nı diğer Sosyoloji programlarından ayıran, disiplinin bu odak noktasını Türkiye ve Almanya’daki yansımaları eşliğinde ilişkisel olarak ele almasıdır. Öğrencilerimiz, ayrıca, disiplininin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynamış Alman sosyologların metinlerini orijinal dilinde inceleme fırsatı elde edeceklerdir.

Bielefeld Üniversitesi, Prof. Dr. Thomas Faist koordinatörlüğünde, lisans programımızın geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu partner üniversitemizdir. Programımız, derslerin en az yüzde otuzu Almanca verilecek şekilde tasarlanmış, öğretim planına İngilizce dil dersleri de eklenmiştir. Dersler Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından işlenecektir. Temel teorik müfredatın yanı sıra; göç, salgınlar, iklim krizi gibi güncel, küresel ve ekolojik olgulara yönelik ders içerikleriyle öğrencilerimizin gündem ve literatüre hâkim olmaları sağlanır. Yoğun araştırma teknikleri eğitimi sayesinde öğrenciler, bu küresel meselelerin yerel yansımalarına ilişkin birinci elden veri toplayıp, analiz etme şansını da elde ederler. Türkiye’den Almanya’ya göç ve iki ülke ilişkileri üzerine odaklanan seminerler Almanca, Türkçe ve çift dilli yürütülecektir. Böylece öğrenciler, doğası gereği ulusların sınırlarını aşan bu olguları, çok dilli olarak çözümleme fırsatını elde edeceklerdir. Öğrencilerimiz ikinci yıldan itibaren kapsamlı seçimlik ders listesi sayesinde kişisel ilgi alanlarında derinleşebilecek, staj dersi vasıtasıyla da teorik donanımlarının gündelik hayattaki karşılıklarını deneyimleyeceklerdir.

Öğretim planının Bielefeld Üniversitesi ile birlikte oluşturulmasının yanında, program dilinin en az yüzde otuz Almanca olması ve İngilizce dersleri, öğrencilere sosyal bilimlerdeki gelişmeleri hem Türkiye özelinde hem de küresel ölçekte takip edebilme fırsatı sunar. Program kontenjanının düşük olması sayesinde öğrencilerimiz küçük gruplar halinde öğrenim göreceklerdir. Ayrıca, program mezunları, güncel meseleleri ilişkisel ve karşılaştırmalı olarak ele almalarını sağlayacak kuramsal ve yöntembilimsel donanıma ve bu donanımın kullanılması ve geliştirilmesi için gerekli dil becerilerine ve teknik gereçlere sahip olacaklardır.

İş piyasasında da aranan bu özellikleri edinmiş mezunlarımız, Türkiye’de ve yurtdışında akademik kariyer yapabilecek olmanın yanı sıra yerel ve uluslararası şirketlerden belediyeler gibi kamu kurumlarına, basın-yayın sektöründen araştırma şirketlerine, sivil toplum kuruluşlarından kültür-sanat alanına dek oldukça geniş bir alanda iş imkânı elde edeceklerdir.